Disclaimer van TradeVision Automotive


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan onze internetsite is het mogelijk dat de informatie die op tradevision.nl wordt weergegeven onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

TradeVision Automotive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website. De informatie op tradevision.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers c.q. gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Op de inhoud en vormgeving van tradevision.nl, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, linken, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan TradeVision Automotive en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

 


Vragen of advies?

Wij zijn elke dag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur

Bel ons  Beveiligingscamera advies 030-241 2032